Úvodní informace

Popis projektu

Název projektu: Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti
Akronym: TransData
Kód ITMS: 304011P777
Výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritní osa: 1 Využívání inovačního potenciálu
Konkrétny cíl: 1.2 Zintenzívněni využívání výsledků aplikovaného výzkumu hlavně malými a středními podniky
Oblast intervence: 062 Transfer technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky hlavně v prospěch MSP
Doba realizace projektu: 01/01/2019 – 31/12/2020

 

Cíle projektu a jeho výstupy:

  • Hlavním cílem projektu je využití nově vyvinutého nástroje pro monitoring a analýzu dopravy v inovacích služeb MSP a posílení jejich konkurence schopnosti v oblasti projektování a plánování rozvoje přeshraniční sítě s udržitelnou dopravou.
  • Základem je vývoj prototypu nízkonákladového, bezdrátového, přenosného magnetického sčítače dopravy s vyšší energetickou účinností, jednodušší instalací a údržbou ve srovnání se současným řešením.
  • Sčítač bude využitelný při dopravních průzkumech a také jako součást unikátního přenosného systému dynamického řízení dopravy.
  • Projektem se podpoří propojení a transfer znalostí mezi VaV prostředím a podnikatelským sektorem.
  • Jedním z praktických výstupů bude i pilotní projekt monitoringu a analýzy dopravy na hraničních přechodech SR – ČR.

 

Výše finanční podpory z Unie:

  • Celkové výdaje projektu: 435 180,50 EUR
  • Požadovaná výška NFP: 401 837,42 EUR

 

Odkaz na stránku projektu TransData:

 

Odkaz na stránku programu Interreg V-A SK-CZ:

  • Informace o programu Interreg V-A SK-CZ naleznete na www.sk-cz.eu