Databáze

 

První databáze:

  • Obsahuje seznam a základní informace o MSP a institucí VaV z regionů podél hranic ČR – SR.
  • Činnost subjektů souvisí s dopravní infrastrukturou, dopravou, přepravou a IDS.
  • V databázi je možné si subjekty filtrovat podle státu, kraje, okresu a nebo činnosti.

Databáze MSP
 

Druhá databáze:

  • Obsahuje údaje o dopravním zatížení a jejich analýzy na vybraných silničních hraničních přechodech ČR – SR.
  • V databázi je možné si vybrat hraniční přechod (úsek měření) a z něj si nechat graficky zobrazit naměřená data.
  • Zobrazení výsledků měření je možné provádět buď pro jednotlivé přechody nebo pro všechny souhrnně.